Değerlerimiz

Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

  • Çevre dostu politikasıyla sosyal projelerle topluma katkıda bulunmak.
  • AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon da en verimli hizmeti sunmak.
  • Kaliteli hizmetin devamlılığını sağlamak.
  • Teknolojik ve bilimsel gelişmelere ayak uydurmak.
  • Şeffaflık, dürüstlük ve saygı şirketimizin temel değerleridir.
  • Takımlarımızın kullanılabilirliği ve yanıt, bizim temel prensiplerimizin parçasıdır.

VİZYON

Tunç Döküm 1998 yılında stratejisini gözeterek karlılık seviyesiyle pazar payını dengelemeye özen göstermiştir. Şirket, teknolojideki gelişmelerin belirgin bir şekilde yer aldığı ve global olarak hızla döküm sektöründe hizmet kalitesini artırmak ve iş süreçlerini güçlendirmek amacıyla gerekli gördüğü döküm teknolojilerini şirketin öncelikleri arasında değerlendirmektedir.

MİSYON

Tunç Döküm, sektöründe “müşteri memnuniyeti prensibi” üzerinde çalışan, sektörünü iyi tanıyan, beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tanımlayıp bunların en üst düzeyde tatminini hedefleyen, yaratıcı insan gücüne sahip ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan, güvenilir, döküm-değer zincirinde verimli ve karlı hizmet sunmayı hedefleyen bir alüminyum döküm şirketidir.