KURUMSAL

Kalite Politikamız

Hizmetlerimiz kapsamında, müşterilerinin isteklerini zamanında ve eksiksiz karşılayan ve bu amaçla ISO9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerini yerine getiren bir kuruluş olarak;

İnsana saygılı, kurumsal ve sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, eşitlik ilkesine bağlı, açık, şeffaf ve güven veren, bilimsel ve yaratıcı düşünen bir kurum olarak; sürekli izleyerek, iyileştirme yaparak devamlı gelişen ve yenilemeyi sağlayan bir yönetim ve iletişim sistemi örneği vermek,

İnsan odaklı ve müşteri haklarına riayet eden uluslararası normlara uygun fiziki mekanlarda çağdaş hizmet sunmak,

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede korumak,

Yurt içi ve uluslararası kalite programlarını takip etmek ve katılım sağlamak,

Personel eğitimine gereken önemi vermek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlayarak üstün nitelikli bireyleri içinde barındıran bir kurum yapısı oluşturmak,

Yapmış olduğumuz projelerle birlikte toplumsal açıdan ülkemize katkıda bulunmak,

 Edindiği bu ilkeler ışığında;

 • Müşterilerine en iyi hizmeti verebilmek için müşteri odaklı çalışır, müşteri iletişiminde dürüstlük ve şeffaflığı benimser, müşteri beklentilerini anlayarak, en kısa sürede hayata geçirir ve müşteri bilgilerinin gizliliği ilkesine sadık kalır,
 • Müşteri memnuniyeti ve bağlılığını sağlamak amacıyla tüm kaynaklarını kullanır,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlar ve yürütür,
 • Sadece ürün ve hizmet satışı sırasında değil; stratejik ortak olarak tedarikçileriyle sıkı bir iş birliği içerisinde ilişkilerini sürdürür ve onlarla büyüyüp gelişir,
 • Personel memnuniyetini, motivasyonunu ve aidiyet duygusunu arttırarak sürekliliğini sağlar; görev ve sorumluluklara ait yetkileri belirler, eğitimler ile geliştirilmesini sağlar,
 • Tüm süreçler için risk analizi yapar ve tehditlerini kabul edilebilir seviyeye indirir,
 • Yürüttüğü faaliyetleri yerine getirirken; tabi olduğu yasal mevzuatlara ve diğer gerekliliklere uyar, tespit edilen uygunsuzlukları en kısa sürede giderir,
 • Ürünlerini üretirken kullandığı enerji türlerini en verimli şekilde kullanmak için yeni teknolojileri araştırıp uygular ve bunu sürdürülebilir hale getirir,
 • Türkiye Cumhuriyeti Yasa ve Yönetmeliklerine tam olarak uyar,
 • Bu politikayı yılda bir kez gözden geçirerek güncel tutar,
 • Mevcut yönetim sistemlerinde yer alan tüm faaliyetleri gözden geçirir, sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.